Spawanie, napawanie i mikronapawanie laserowe

Spawanie, napawanie i mikronapawanie laserowe

Spawanie, napawanie i mikronapawanie laserowe – Kolejne zajęcia dla Sikorskiego na WMT

Dnia 21.12.2021 r. na kolejnych zajęciach zorganizowanych dla Zespołu Szkół nr 1 uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dotyczących spawania metodą MAG oraz napawania i mikronapawania laserowego.

Zajęcia zorganizowane zostały dla uczniów klasy 3abg technikum o profilu mechatronicznym, którzyw ramach lekcji zapoznali się z tematyką związaną ze spawaniem. Uczestnicząc w zorganizowanych zajęciach mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy o zagadnienia związane z zastosowaniem nowych technologii.

Zajęcia odbywały się na terenie Laboratorium Międzyuczelnianego, którego Wydział jest operatorem, a poprowadzone zostały przez mgr. inż. Karola Łysiaka. W pierwszej kolejności uczniowie mogli zobaczyć w jaki sposób wykonać spoinę czołową oraz pachwinową metodą MAG. Następnie zostali zapoznani z możliwościami jakie daje zrobotyzowane stanowisko przeznaczone do opracowywania i testowania nowych technologii spawania, cięcia, napawania i obróbki cieplnej z wykorzystaniem wiązki lasera na przykładzie TRU LASER ROBOT 5020 firmy TRUMPF.

Ostatnim punktem zorganizowanych zajęć, było zwiedzanie pracowni mikronapawania laserowegoSISMA SWA 300. Tutaj już sami mogli popróbować pracy na takim stanowisku, które wyposażone jest w zestaw urządzeń i narzędzi przeznaczonych do precyzyjnego napawania form wtryskowych, tłoczników, wykrojników, modeli, płyt modelowych, form metalowych z wykorzystaniem wiązki laserowej.

Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT
Zajęcia na WMT