Matura 2024

Matura 2024

Materiały dla uczniów zdających maturę w formule 2023

Matura Formuła 2023

Drodzy Maturzyści!

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin maturalny zostanie zorganizowany na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

1. dwóch egzaminów w części ustnej tj.:

a)  egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

b) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

a) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

b) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

c) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

d) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

W roku szkolnym 2023/2024 uczeń/absolwent szkoły składa deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu, udostępnianego szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 Każdy uczeń klasy czwartej Lo i V Technikum  do 25 września 2023 r, otrzyma od dyrektora szkoły login i hasło umożliwiające dostęp do ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). W tym systemie będzie mógł wypełnić deklarację maturalną

(patrz: 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

str. 3-9.

(pdf 1 MB) : Zbiór instrukcji dotyczących składania oraz przyjmowania e-deklaracji w systemach ZIU oraz SIOEO

a w przyszłości także odczytać, w których salach zdaje wybrane egzaminy oraz sprawdzić wynik swojej matury.

Aby złożyć deklarację w systemie ZIU należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl/login, a następnie zalogować się wprowadzając login oraz hasło w odpowiednie pola lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufania, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Po wysłaniu e-deklaracji pojawi się potwierdzenie złożenia deklaracji, które należy wydrukować a następnie podpisać i dostarczyć wychowawcy klasy do 2 października 2023r.

 

Absolwent z lat poprzednich (sprzed 2024 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a):

EM 2023 Załącznik 5a

do 20 września 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną

lub do 15 stycznia 2024 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną

– dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.

 

Najważniejsze informacje, dotyczące egzaminu w roku szkolnym 2023/2024:

Wymagania egzaminacyjne w roku 2024 –   https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/podstawa-programowa/

Informatory maturalne –   https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

Materiały dodatkowe –   https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

Arkusze z roku 2023 w Formule 2023 –   https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/arkusze/2023-2/

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2024 r.-   https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r.-   https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM%202024%20Informacja%20FIN.pdf

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym w 2024 r.-   https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf

Egzamin maturalny z informatyki-   https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki%20FIN.pdf

Dostosowania w 2024 r.-   https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.-   https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/rok-szkolny-2023-2024/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2024-r/