Matura 2023

Matura 2023

Materiały dla uczniów zdających maturę w formule 2023

Matura 2023

Drodzy Maturzyści!

W roku szkolnym 2022/2023 egzamin maturalny zostanie zorganizowany na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

1. dwóch egzaminów w części ustnej tj.:

a)  egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

b) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

a) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

b) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

c) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

d) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

W roku szkolnym 2022/2023 uczeń/absolwent szkoły składa deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu, udostępnianego szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 Każdy uczeń klasy czwartej do 25 września 2022 r, otrzyma od dyrektora szkoły login i hasło umożliwiające dostęp do ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). W tym systemie będzie mógł wypełnić deklarację maturalną

(patrz: 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

str. 3-9.

(pdf 1 MB) : Zbiór instrukcji dotyczących składania oraz przyjmowania e-deklaracji w systemach ZIU oraz SIOEO

a w przyszłości także odczytać, w których salach zdaje wybrane egzaminy oraz sprawdzić wynik swojej matury.

Aby złożyć deklarację w systemie ZIU należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl/login, a następnie zalogować się wprowadzając login oraz hasło w odpowiednie pola lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufania, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Po wysłaniu e-deklaracji pojawi się potwierdzenie złożenia deklaracji, które należy wydrukować a następnie podpisać i dostarczyć wychowawcy klasy do 30 września 2022r.

 

Absolwent z lat poprzednich (sprzed 2023 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a):

EM 2023 Zalacznik 5a

do 20 września 2022 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną

lub do 15 stycznia 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną

– dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.

 

Najważniejsze informacje, dotyczące egzaminu w roku szkolnym 2022/2023:

Wymagania egzaminacyjne w roku 2023 – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/podstawa_programowa/Wymagania_egzaminacyjne_2023_2024.pdf

Informatory maturalne – https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

Materiały dodatkowe – https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

Arkusze pokazowe matura 2023 – https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.

Wzór deklaracji dla absolwentów roku szkolnego 2022/2023    wersja edytowalna online

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym w 2023 r.

Egzamin maturalny z informatyki w 2023 r.

Dostosowania w 2023 r.

Wykaz olimpiad, uprawniających do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Opłaty za egzamin maturalny – nie dotyczą absolwentów 2023 r.!