Kadra

Agata Krzek – dyrektor

Czopor Iwona – wicedyrektor

Thiede-Jędrak Agnieszka – wicedyrektor

Król Lucyna – kierownik szkolenia praktycznego

Adamska Joanna – nauczyciel matematyki

Babiracka Agnieszka- nauczyciel chemii

Banach Natalia – nauczyciel języka angielskiego

Bednarczyk Monika – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Bednarczyk Piotr – nauczyciel języka angielskiego

Belcarz Bartłomiej – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Bełzak Anna- nauczyciel wychowania fizycznego

Bieniek Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego

Bis Izabela – nauczyciel wychowania fizycznego

ks. Cecuła Piotr – nauczyciel religii

Cudziło Adam – edukacja policyjna

Chojnacka Edyta – nauczyciel języka angielskiego

Chomiak Artur – nauczyciel religii

Chudzik Elżbieta- nauczyciel języka polskiego

Chudzik Rozalia- nauczyciel matematyki

Ćwikła Aneta – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Dul Urszula – nauczyciel matematyki

Drabik Agnieszka – nauczyciel matematyki

Dziopak Agata – nauczyciel języka niemieckiego i przedsiębiorczości

Ehrenfeld Edyta – nauczyciel fizyki

Gadomski Grzegorz – nauczyciel języka angielskiego

Głowala Magdalena- pedagog specjalny

Gortych Janusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Grega-Sitarz Monika – nauczyciel języka polskiego

Jaślanek Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego

Karkoszka Małgorzata – nauczyciel chemii

Karlik Barbara – nauczyciel wychowania fizycznego

Kielarski Artur – nauczyciel wychowania fizycznego

Kijak Artur – nauczyciel matematyki, informatyki

Koluch Andrzej –  bibliotekarz

Korniak Mateusz- nauczyciel informatyki

Kościółek Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kowalski Jacek- nauczyciel religii

Król Grzegorz – nauczyciel  przedmiotów zawodowych

Kurlej Wioletta – nauczyciel geografii

Kuziora Monika – nauczyciel  matematyki

Łach Rafal – nauczyciel informatyki

Łuczakowski Jakub – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji wojskowej i policyjnej, edukacji dla bezpieczeństwa

Marczewska Grażyna – nauczyciel języka angielskiego

Malmon Grzegorz- nauczyciel informatyki

Nieradka Izabela – psycholog

Nierubiec Grzegorz – nauczyciel religii

Oracz Wojciech – nauczyciel języka angielskiego

Owsicka Joanna – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Panasiuk Wanda – nauczyciel języka polskiego

Parysz Anna – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Patkiewicz Jakub – nauczyciel wychowania fizycznego

Płatnerz Aleksandra – nauczyciel języka angielskiego

Podlasek Artur – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Polak Beata – nauczyciel języka angielskiego

Poręba Edyta – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Rakoczy Wioletta – nauczyciel języka niemieckiego

Rurak Mirosław – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Rusinek Agnieszka – nauczyciel języka polskiego

Rutkowska-Wydra Iwona – nauczyciel języka niemieckiego

Sarna Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego

Siembida Iwona – nauczyciel języka polskiego

Siembida Urszula – nauczyciel matematyki

Sołtys Robert – nauczyciel geografii

Startek Agnieszka – nauczyciel języka polskiego

Stefaniak Agata – nauczyciel fizyki

Strużyńska Aleksandra – pedagog, nauczyciel biznesu i zarządzania

Sulich Katarzyna- nauczyciel geografii

Szwajka Krzysztof – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Tkacz Adam – nauczyciel chemii

Tracz Beata – bibliotekarz

Walczyk-Zalewska Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego

Walkowicz Monika – pedagog szkolny, doradca zawodowy

Widera Mirosława – nauczyciel biologii

Wieprzęć Witold – nauczyciel wychowania fizycznego

Witek Maciej – nauczyciel muzyki

Wolanin Dorota – nauczyciel biologii

Wołoszyn Katarzyna – nauczyciel języka hiszpańskiego i języka niemieckiego

Zakościelna Małgorzata – nauczyciel geografii

Ziara Waldemar – nauczyciel wychowania fizycznego

Zielińska – Szwajka Joanna – nauczyciel przedmiotów zawodowych