Kadra

Agata Krzek – dyrektor

Czopor Iwona – wicedyrektor

Thiede-Jędrak Agnieszka – wicedyrektor

Król Lucyna – kierownik szkolenia praktycznego

Adamska Joanna – nauczyciel matematyki

Banach Natalia – nauczyciel języka angielskiego

Bednarczyk Piotr – nauczyciel języka angielskiego

Belcarz Bartłomiej – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Bieniek Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego

Cudziło Adam – nauczyciel przedmiotów zawodowych (edukacja policyjna)

Chojnacka Edyta – nauczyciel języka angielskiego

Chomiak Artur – nauczyciel religii

Czarnota Anna – psycholog

Ćwikła Aneta – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Drabik Agnieszka – nauczyciel matematyki

Dziopak Agata – nauczyciel języka niemieckiego i przedsiębiorczości

Erenfeld Edyta – nauczyciel fizyki

Gadomski Grzegorz – nauczyciel języka angielskiego

Gortych Janusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Grega-Sitarz Monika – nauczyciel języka polskiego

Iwaszek Urszula – nauczyciel matematyki

Jaślanek Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego

Karkoszka Małgorzata – nauczyciel chemii

Karlik Barbara – nauczyciel wychowania fizycznego

Koluch Andrzej – bibliotekarz

Kościółek Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Król Grzegorz – nauczyciel  przedmiotów zawodowych

Kurlej Wioletta – nauczyciel geografii

Kuziora Monika – nauczyciel  matematyki

Łach Rafal – nauczyciel informatyki

Łuczakowski Jakub – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji wojskowej i policyjnej, edukacji dla bezpieczeństwa

Marczewska Grażyna – nauczyciel języka angielskiego

ks. Martyna Mirosław – nauczyciel religii

ks. Mroczkowski Sebastian – nauczyciel religii

Nierubiec Grzegorz – nauczyciel religii

Owsicka Joanna – nauczyciel historii

Panasiuk Wanda – nauczyciel języka polskiego

Pamuła Elżbieta – nauczyciel wychowania fizycznego

Parysz Anna – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Pater – Łosek Małgorzata – nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz

Patkiewicz Jakub – nauczyciel wychowania fizycznego

Pikula Jan – nauczyciel informatyki i przedsiębiorczości

Płatnerz Aleksandra – nauczyciel języka angielskiego

Podlasek Artur – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Polak Beata – nauczyciel języka angielskiego

Poręba Edyta – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Rurak Mirosław – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Rusinek Agnieszka – nauczyciel języka polskiego

Rutkowska-Wydra Iwona – nauczyciel języka niemieckiego

Sarna Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego

Siembida Iwona – nauczyciel języka polskiego

Soból Sylwester – nauczyciel informatyki

Sołtys Robert – nauczyciel geografii

Startek Agnieszka – nauczyciel języka polskiego

Stelmach Łukasz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Strużyńska Aleksandra – nauczyciel

Szabla Małgorzata – nauczyciel – tyflopedagog

Tkacz Adam – nauczyciel chemii

Tracz Beata – bibliotekarz

Walkowicz Monika – pedagog szkolny

Walczyk-Zalewska Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego

Widera Mirosława – nauczyciel biologii

Wieprzęć Witold – nauczyciel wychowania fizycznego

Witek Maciej – nauczyciel muzyki

Wolanin Dorota – nauczyciel biologii i przedsiębiorczości

Wołoszyn Katarzyna – nauczyciel języka hiszpańskiego

Zakościelna Małgorzata – nauczyciel geografii

Zastawny Barbara – nauczyciel – fizyki

Ziara Waldemar – nauczyciel wychowania fizycznego

Zielińska – Szwajka Joanna – nauczyciel przedmiotów zawodowych