Komunikaty dla Rodziców

Nauka zdalna (27.01.2022 r.- 11.02.2022 r. )

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 27 stycznia 2022 r. rozpoczyna się nauka zdalna w naszej szkole.  Uczniowie mają zajęcia wg planu poprzez aplikację TEAMS. Jedynie utrzymana zostaje praktyczna nauka zawodu.Uczniowie szkoły branżowej mają nadal  praktyki u  pracodawców. Zaś uczniowie technikum zdalnie mają zajęcia ogólne, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym wg następującego harmonogramu:

wtorek- klasa 3 abg;

środa- klasa 2 ab;

czwartek- klasa 3 abp.

 

 Opieka zdrowotna

W związku z postanowieniami art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami  informujemy, że rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo wyrazić pisemny sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną.