Biblioteka

Biblioteka szkolna w Zespole Szkół nr 1 czynna jest codziennie w godz. 7.00 – 15.00.

Nauczyciele bibliotekarze:

Andrzej Koluch

Beata Tracz

Małgorzata Pater – Łosek

Zapraszamy również na stronę biblioteki Biblioteka w Sikorskim