RODO - czym jest ?

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest RODO?

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W. Sikorskiego, który mieści się przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

 1. Gdy musimy zrealizować obowiązek prawny wobec uczniów i rodziców (art. 6 ust. 1 lit c) RODO):
 2. przeprowadzić proces rekrutacji ( ustawa z dnia 14 grudnia – Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 poz.59 ze zmianami).
 3. prowadzić ewidencję uczniów,
 4. wydać świadectwa ukończenia nauki,
 5. przeprowadzić egzaminy maturalne,
 6. prowadzić karty biblioteczne,
 7. prowadzić dziennik.
 8. Gdy dbamy o profilaktykę zdrowotną uczniów (opieka dentystyczna, opieka higienistki, opieka psychologiczna) – art. 9 ust. 2 li. h) RODO.
 9. Gdy musimy zrealizować obowiązki i prawa pracodawcy wobec osób zatrudnionych (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).
 10. Gdy przygotowujemy umowę lub ją realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W pozostałych przypadkach dane będziemy przetwarzać gdy wyrazisz na to zgodę np. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów. Zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

Jak długo dane są przechowywane?

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa – Instrukcja kancelaryjna i archiwalna lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres realizacji projektu.

Dane nie są przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii).

MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA.

 

MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO.

Więcej informacji o Twoich prawach, okresach przechowywania poszczególnych danych, sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych pozyskasz:

 1. u Inspektora ochrony danych osobowych, tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15;
 2. u Dyrekcji  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Hutnicza 17 w Stalowej Woli, tel. 15 842 17 41, faks 15 842 13 93
 3. na stronie internetowej szkoły:

www.zsp1-sikorski.pl, e-mail: poczta@zsp1-sikorski.pl