Kierunki kształcenia

Liceum

1a mat-geo-ang

1a opis klasyW klasie „1a” masz możliwość realizacji programu ,,Oddział przygotowania wojskowego” – jesteśmy jedną ze 130 szkół realizujących ten program, jedyną w powiatach stalowowolskim i niżańskim. Uczniowie tej klasy chodzą w mundurach, biorą udział w zawodach sportowo-obronnych i uroczystościach patriotycznych. Zajęcia profilowe obejmują: elementy musztry indywidualnej i zespołowej, ceremoniał wojskowy, taktykę, sztuki walki, topografię, sporty obronne, strzelectwo i inne. To klasa dla ludzi odważnych, odpowiedzialnych, lubiących łączyć naukę z przygodą.

1a nauczane przedmiotyW zakresie rozszerzonym realizowane będą przez wszystkie lata nauki w szkole następujące przedmioty:
– matematyka,
– geografia,
– język angielski.

Drugi język nowożytny obowiązkowy – niemiecki.

Zajęcia dodatkowe dla tych, którzy wybrali program “Przygotowania wojskowego”:
– edukacja wojskowa,
– samoobrona – sporty walki,
– kurs pierwszej pomocy,
– zajęcia na basenie.

1a wybierając tę klasęW oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej, w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową – 3 Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps.”Pług”. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Przez 4 lata będziesz brał udział w zajęciach z przygotowania wojskowej, na zakończenie których otrzymasz certyfikat ważny podczas starań o pracę w służbach mundurowych. Zajęcia zarówno w szkole, jak i jednostkach wojskowych m.in. z zakresu strzelectwa, taktyki wojskowej, prawa i wychowania wojskowego prowadzone będą przez zawodowych żołnierzy. Cztery lata edukacji zostaną wzbogacone o wyjazdy o charakterze wojskowym (np. poligony, strzelnica, obóz wojskowy) oraz sprawnościowym (np. ścianka wspinaczkowa). Będziesz miał możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej. Otrzymasz dofinansowanie MON do umundurowania. Ponadto będziesz brał udział w wyjazdach o charakterze sprawnościowym i w kursach: ratownika wodnego, samoobrony, pierwszej pomocy oraz w zajęciach na strzelnicy interaktywnej (jedynej w powiecie).

1a karieraProgram szkolenia wojskowego obejmuje treści związane z przygotowaniem uczniów do rekrutacji i pełnienia służby we wszystkich formacjach mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem Sił Zbrojnych, Policji oraz do kontynuowania kształcenia w wyższych szkołach cywilnych i wojskowych.

 

Absolwent klasy wojskowej może kontynuować naukę na studiach wojskowych:

 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Akademia Wojsk Lądowych,
 • Lotnicza Akademia Wojskowa,
 • Akademia Marynarki Wojennej,
 • Wojskowo- Lekarski Uniwersytet Medyczny.

1a patronatKlasa objęta jest patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Naszą patronacką jednostką wojskową jest 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps.”Pług” w Rzeszowie.

test sprawnościowy

TEST PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY WOJSKOWEJ

Test prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego

Kandydaci do klasy oddziału przygotowania wojskowego wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 6-7 czerwca 2022 r. od godz. 8:00

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe.

Kandydatów obowiązuje podpisane oświadczenie/zgoda przez rodzica/ prawnego opiekuna. Oświadczenie, które znajduje się w pliku dokumenty lub na dole strony, należy wydrukować i przynieść na test próby sprawności fizycznej.

Zbiórka kandydatów przystępujących do próby sprawnościowej do klasy wojskowej w budynku szkoły.

Miejsce: sala gimnastyczna/ boisko szkolne Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

 • Zapisy na testy sprawnościowe w sekretariacie szkoły.
 • Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica/prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.

TEST PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE:

Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości i wytrzymałości.

Test sprawności fizycznej obejmuje trzy próby:

 • Bieg wahadłowy 10 x 10 m – Na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przywrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystywane są „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnia podstawy nie przekraczająca 30 cm  i wadze do 3,5 kg.
 • Skłony w przód w czasie 2 minut – Na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie).  Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
 • Pompki na ławeczce – uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej – ćwiczący na komendę „gotów” wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku. Ręce rozstawia na szerokość barków. Po usłyszeniu komendy „ćwicz” kandydat wykonuje klasyczne pompki tak, by stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych i powraca do pozycji wyjściowej oceniający (kontrolujący) liczy tylko poprawnie wykonane powtórzenia – powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo pompek.

Normy prób sprawnościowych

Dziewczęta   
Poziom sprawnościBieg wahadłowySkłony tułowiaPompki na ławeczce
Niskipon. 35,4 s10do 10
Średni33,4 s2011-16
Dobry31,4 s3017-21
Bardzo dobry30,4 s4022-26
Wysoki29,4 s50pow. 27
Chłopcy   
Poziom sprawnościBieg wahadłowySkłony tułowiaPompki na ławeczce
Niskipon. 34,4 s30do 15
Średni31,4 s4016-25
Dobry30,4 s5026-33
Bardzo dobry28,4 s6041-49
Wysoki27,0 s70pow. 50

  

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO – pliki do pobrania

 

Pokaż

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

technik mechanik opis zawoduTechnik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Uzupełnieniem kształcenia teoretycznego są zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz praktyki zawodowe w klasie trzeciej realizowane w serwisach m.in Volkswagen Autorud, Polserwis (Citroen i Renault), Samko (Opel), Sacar (Toyota), MH MOTORS (Ford).

nbs tarczaJesteśmy szkołą z czołówki Rankingu Techników Perspektyw, w tym roku otrzymaliśmy “Brązową tarczę”.

tm nauczane przedmiotyW planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące (języki obce to angielski i niemiecki), matematyka w zakresie rozszerzonym oraz następujące przedmioty zawodowe:

 • bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym,
 • podstawy budowy maszyn,
 • silniki pojazdów samochodowych,
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,
 • podstawy budowy maszyn,
 • przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B,
 • obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
tm kwalifikacje
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

tm pracaTechnik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

  • Zakładach mechaniki samochodowej,
  • Zakładach diagnostycznych,
  • Zakładach produkcyjnych części samochodowych,
  • Zakładach elektryki samochodowej.

rm praktykiNasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach:

 • Autorud (Volkswagen),
 • Polserwis (Citroen i Renault),
 • Samko (Opel),
 • Sacar (Toyota),
 • MH MOTORS (Ford).
Pokaż

Branżowa Szkoła I Stopnia

Cukiernik

nbs_b_cukGłównym celem pracy cukiernika jest produkcja wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów. Cukiernik odpowiedzialny jest za przygotowanie niezbędnych surowców i półproduktów. Całość działań powinna być prowadzona w środowisku zapewniającym wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności. Zakres obowiązków cukiernika zależy od wielkości zakładu pracy. W małych zakładach wykonuje wszystkie zadania związane z zawodem, w dużych istnieje bardzo wąska specjalizacja, np. ciastkarz, lodziarz, dekorator. Bardzo ważne jest posiadanie zmysłu artystycznego, bowiem wiele wyrobów (np. marcepany, praliny, torty) wymaga pracy związanej ze zdobieniem, dekorowaniem czy przystrajaniem. Obowiązkiem cukiernika jest także kontrola i konserwacja stosowanych w pracy maszyn i urządzeń.

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonania następujących zadań zawodowych:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego – produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie. A także u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub w restauracjach, hotelach albo sam otworzyć własną cukiernię.

Zajęcia praktyczne organizuje się w celu opanowania przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, jak również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktyczna nauka zawodu trwa w klasach I – dwa dni, a w klasach II i III – trzy dni.

Zajęcia realizowane są w zakładach pracy po podpisaniu umowy o pracę jako młodociany pracownik w porozumieniu z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców lub Ochotniczym Hufcem Pracy.

nbs_b_p_r nbs_b_p_ohp
Pokaż

Drodzy Absolwenci

21Zapraszam Was bardzo serdecznie do skorzystanie z bogatej oferty edukacyjnej naszej szkoły. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego to placówka, w skład której wchodzi III Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1.

Szkoła kształci i wychowuje młodzież na różnych kierunkach. Aktywnie współpracuje z instytucjami i służbami z terenu miasta, powiatu i kraju.

Realizuje wiele projektów, szkoleń i kursów. Posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która z oddaniem i zaangażowaniem kształci młode pokolenie. Każdy uczeń ma możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i marzeń.

Sikorski to szkoła, która wybiega w przyszłość, a przede wszystkim jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów.

Zdaję sobie sprawę, że to dla Was trudna decyzja, że wielu jeszcze dokładnie nie wie jaki kierunek i zawód wybrać. Mam nadzieję, że nasza szkoła sprosta Waszym oczekiwaniom, dlatego zapraszam Was do Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli.

Z wyrazami szacunku
Agata Krzek – dyrektor ZS1

Drodzy Absolwenci

21Zapraszam Was bardzo serdecznie do skorzystanie z bogatej oferty edukacyjnej naszej szkoły. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego to placówka, w skład której wchodzi III Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1.
Szkoła kształci i wychowuje młodzież na różnych kierunkach. Aktywnie współpracuje z instytucjami i służbami z terenu miasta, powiatu i kraju.

Realizuje wiele projektów, szkoleń i kursów. Posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która z oddaniem i zaangażowaniem kształci młode pokolenie. Każdy uczeń ma możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i marzeń.

Sikorski to szkoła, która wybiega w przyszłość, a przede wszystkim jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów.

Zdaję sobie sprawę, że to dla Was trudna decyzja, że wielu jeszcze dokładnie nie wie jaki kierunek i zawód wybrać. Mam nadzieję, że nasza szkoła sprosta Waszym oczekiwaniom, dlatego zapraszam Was do Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli.

Z wyrazami szacunku
Agata Krzek – dyrektor ZS1

21Zapraszam Was bardzo serdecznie do skorzystanie z bogatej oferty edukacyjnej naszej szkoły. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego to placówka, w skład której wchodzi III Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1.

Szkoła kształci i wychowuje młodzież na różnych kierunkach. Aktywnie współpracuje z instytucjami i służbami z terenu miasta, powiatu i kraju.

Realizuje wiele projektów, szkoleń i kursów. Posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która z oddaniem i zaangażowaniem kształci młode pokolenie. Każdy uczeń ma możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i marzeń.

Sikorski to szkoła, która wybiega w przyszłość, a przede wszystkim jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów.

Zdaję sobie sprawę, że to dla Was trudna decyzja, że wielu jeszcze dokładnie nie wie jaki kierunek i zawód wybrać. Mam nadzieję, że nasza szkoła sprosta Waszym oczekiwaniom, dlatego zapraszam Was do Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli.

Z wyrazami szacunku
Agata Krzek – dyrektor ZS1