„VirtuellerMethodenkoffer”

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie z klasy 2bg wraz ze swoim nauczycielem j. niemieckiego A.Walczyk-Zalewską wzięli udział w grudniu w Ogólnopolskim Konkursie „VirtuellerMethodenkoffer” organizowanym przez Goethe Institut w Warszawie. Konkurs polegał na opisaniu wybranych przez siebie dwóch metod bestpractice do wykorzystania w czasie 5-10 minutowej sekwencji lekcji online. Nasza szkoła znalazła się w gronie 8 finalistów z całej Polski i została zaproszona do realizowania projektu, który trwał od stycznia do marca 2021 roku.

Goethe Institut w Warszawie przeprowadzając projekt „Wirtualny kuferek metod“ postawił sobie za cel przedstawić modelowe przykłady form pracy w 11 dydaktycznych kategoriach odnoszących się do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego w sekwencjach z lekcji zdalnych, aby w ten sposób zoptymalizować jakość zdalnego nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach. 

Do przeprowadzenia projektu pozyskano doświadczoną trenerkę, specjalizującą się w kształceniu na odległość – KristinKropidlowski, która przejrzała nadesłane prace i służyła radą w aspektach dotyczących użycia mediów dla celów dydaktycznych oraz wspólnie z nauczycielami przygotowała i opracowała zaprezentowane sekwencje lekcyjne.

Po dokonaniu wyboru nastąpił intensywny coaching. Pod okiem trenerki i ekspertki ćwiczono i wypróbowano aktywności, które potem miały być pokazane. Po próbach nagraniach profesjonalne studio filmowe zarejestrowało autentyczne zajęcia przeprowadzone na platformie ZOOM. Cały projekt został umieszczony na stronie Goethe-InstitutWarschau:

„VirtuellerMethodenkoffer”

Trzeciego marca 2021 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród, na którą zaproszeni byli zarówno goście z Ambasady Niemiec i Goethe Institut, jak i uczestnicy projektu: nauczyciele ze swoimi uczniami. Oczywiście, jak na tytuł konkursu przystało, gala odbyła się online, którą można obejrzeć na kanale Youtube pod  linkiem:

Gala

Uczniowie mieli również możliwość wzięcia udziału w lekcjach z nativ speakerami: studentkami z Niemiec: 24 letnią studentką medycyny Janiną Lehmann z Monachium i 20 letnią studentką z Trier FranziskąWeibler. Uczniowie opowiadali o swoim hobby, czasie wolnym i muzyce. Poznali również atrakcje miasta rodzinnego Janiny: Monachium.