Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 1

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 1

Porozumienie o współpracy Zespołem Szkół nr 1

Dnia 23 czerwca 2022 r. w siedzibie Wydziału Mechaniczno-Technologicznego podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza a Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. Instytucje podpisały również porozumienie w sprawie patronatu honorowego.

W imieniu szkoły uroczystego podpisania dokonała Pani Dyrektor mgr Agata Krzek, a z upoważnienia JM Rektora prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika Politechnikę Rzeszowską reprezentował dr hab. inż. Andrzej Trytek, prof. PRz – Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego. Szkołę reprezentowały również mgr inż. Lucyna Król – Kierownik szkolenia praktycznego oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Edyta Poręba.

Porozumienie określa zakres i warunki współpracy Stron w zakresie działalności edukacyjnej, między innymi: przeprowadzanie przez pracowników Politechniki na terenie Szkoły wykładów otwartych, prezentacji lub innego rodzaju spotkań, umożliwienie nauczycielom Szkoły udziału w wybranych konferencjach i seminariach organizowanych na Politechnice, powołanie w ramach posiadanych przez siebie możliwości w Szkole tzw. klasy politechnicznej, umożliwienia przeprowadzenia na terenie Szkoły akcji informacyjnych zorganizowanych przez Politechnikę, w terminach uzgodnionych przez Strony, realizację wspólnych przedsięwzięć związanych ze wspieraniem edukacji młodzieży.

Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumienia