Projekt Krokus

Projekt Krokus
W tym roku uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli po raz pierwszy uczestniczyli w międzynarodowym projekcie Krokus. Jego koordynatorem w Polsce jest Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. Pomysłodawcą dołączenia do niego była pani Beata Tracz, nauczyciel- bibliotekarz ZS nr 1.
W ramach projektu uczniowi klasy If LO pod opieką pani Beaty i wychowawczyni klasy posadzili przed budynkiem szkoły cebulki żółtych krokusów, otrzymane od Żydowskiego Muzeum Galicja. Kwiaty te upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. W oczekiwaniu na ich zakwitnięcie będziemy poszerzać naszą wiedzę związaną z tą tematyką.
Projekt Krokus
Sadzenie krokusów
Sadzenie krokusów
Sadzenie krokusów
Sadzenie krokusów
Sadzenie krokusów
Sadzenie krokusów
Sadzenie krokusów
Sadzenie krokusów
Sadzenie krokusów
Sadzenie krokusów