Dla kandydatów

HARMOGRAM REKRUTACJI

27 kwietnia

Dzień Otwarty Szkoły od godz. 8:00 do godz. 14:00

od 11 maja

do 23 czerwca

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły

od 26 czerwca

do 30 czerwca

Uzupełnienie wniosków o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty

13 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

od 13 lipca

do 20 lipca

Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata woli przyjęcia do szkoły

21 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych