Dla kandydatów

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

od 13 maja

do 14 czerwca

Składanie przez kandydatów wniosków  o przyjęcie do szkoły (nie dotyczy klasy – oddział przygotowania wojskowego )

od 13 maja

do 31 maja

Składanie przez kandydatów wniosków  o przyjęcie do szkoły – oddział przygotowania wojskowego

10 i 11 czerwca

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

do 14 czerwca

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

od 21 czerwca

do 8 lipca

Uzupełnienie wniosków o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty

16 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

od 16 lipca

do 18 lipca

Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata woli przyjęcia do szkoły

19 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych